Sectie5 start Project Sectie Z in samenwerking met hulporganisatie De Regenboog Groep

03-12-2019 -

Terwijl hij ons foto’s en hardcopy afbeeldingen laat zien –die zo oud zijn als het verhaal–, vertelt onze gids over de oude garde van Amsterdamse heroïnegebruikers en de cafés die gesloten werden. Over diefstallen, rondhangende junks die een overdosis hadden genomen, aids slachtoffers en de handel op straat, in cafés en in kraakpanden op de Zeedijk en de Nieuwmarkt. Er was sprake van heroïnedealers, hashdealers, cokedealers en speeddealers. In 1984 waren er tienduizend verslaafden in Amsterdam.
De overgebleven heroïneverslaafden hebben het overleefd met behulp van programma’s en methadon. Een klein aantal komt in aanmerking voor medicinale heroïneverstrekking van de GGD.
Onze gids vertelt ons dat hij ‘clean’ is, een eigen woning heeft en dagelijks rondleidingen geeft voor De Regenboog Groep. De aanwezigen luisteren aandachtig, stellen vragen en zijn onder de indruk.

Sectie5 is Project Sectie Z gestart, in samenwerking met De Regenboog Groep. Sectie5 zal De Regenboog zowel financieel als met de inzet van eigen medewerkers gaan ondersteunen om meer mensen vanuit de doelgroep kansen te bieden op de arbeidsmarkt.
De vrijwilligers die deelnemen aan Project Sectie Z willen investeren in de toekomst van een ander; zij zullen zich inzetten als maatje of koken voor daklozen in inloophuizen. Na een training bij de Vrijwilligersacademie in Amsterdam zullen zij worden voorgesteld aan een Amsterdammer die zich verloren voelt door bijvoorbeeld dakloosheid, schulden of psychische problemen.