• s5-forum-fonds-sub-01.jpg
  • s5-forum-fonds-sub-02.jpg
  • s5-forum-fonds-sub-03.jpg
  • s5-forum-fonds-sub-04.jpg
  • s5-forum-fonds-sub-05.jpg
  • s5-forum-fonds-sub-06.jpg

Algemeen

Inschrijving 1e emissie is gesloten: fonds overtekend

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de komende zeven jaar te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen. Het Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en wijkwinkelcentra waarin een supermarkt minimaal 55% van de huurstroom realiseert.

Na de eerste emissie zal de beleggingsportefeuille bestaan uit drie objecten: een Jumbo-supermarkt in Leeuwarden, een Plus-supermarkt met een kleine winkelunit in Valkenswaard (Dommelen) en een Albert Heijn-supermarkt met een Etos-drogisterij en Gall & Gall-slijterij in IJsselstein. De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt 7,7 jaar.

S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert.


Risicofactoren
Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

Financiële overzichten

Onder vindt u de financiële overzichten van S5 Forum Fonds