• S5-vitae-fonds-sub-01.jpg
  • S5-vitae-fonds-sub-02.jpg
  • S5-vitae-fonds-sub-03.jpg
  • S5-vitae-fonds-sub-04.jpg

Algemeen

Inschrijving 1e emissie gesloten

S5 Vitae Fonds is een zorggroeifonds dat initieel belegt in Objecten in Zwolle en Gorinchem.

In Zwolle is een in 2015 opgeleverd woningcomplex verworven met 67 zelfstandige woonappartementen in de wijk Stadshagen. Met zorginstelling Omega Groep is met ingang van 1 januari 2015 een 15-jarige huurovereenkomst gesloten.

Daarnaast belegt S5 Vitae Fonds in 29 zelfstandige woonappartementen in het oude centrum van Gorinchem met een 20-jarige huurovereenkomst met zorginstelling Syndion. Dit betreft een totaal gerenoveerd complex in Gorinchem.

Sectie5 Investments bestaat sinds 2007 en initieerde sindsdien 29 vastgoedbeleggingsfondsen.

Risicofactoren 
Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

S5 Vitae Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Omdat participaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per belegger, is de zogenoemde prospectusplicht voor dit fonds niet van toepassing.