Klachtenprocedure

Sectie5 Beheer BV is aangesloten bij KiFiD. KiFiD is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners, waar consumenten en financiële dienstverleners sinds 1 april 2007 terecht kunnen.

In het geval van een conflict heeft de consument de mogelijkheid naar de rechter te stappen. KiFiD biedt een aantrekkelijk alternatief. De binnen KiFiD werkzame ombudsman financiële dienstverlening probeert in een kort tijdsbestek in overleg met de betrokken financiële dienstverlener en consument een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is kan de geschillencommissie een bindend oordeel uitspreken over de kwestie.
  

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via deze pagina

Meer informatie over KiFiD
kunt u lezen op deze website