AFM-vergunning

De Autoriteit Financiele Markten heeft aan Sectie5 Beheer BV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Downloads