Introductie

Sectie5 Beheer BV treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het bestuur van deze vennootschap wordt gevormd door de heren Bart Bearda Bakker en Jeroen van Valen. Sectie5 Investments NV is de enig aandeelhouder van Sectie5 Beheer BV.